Side 1 af 1

Bondegårdspladser

: 2015-10-5 08:50
af Flemming
Bondegårdspladser:

• Forudsætningen er at der er tale om en landbrugsejendom.
• Forudsætning at ejendommen i kort & Matrikelstyrrelsen’s register er anført som landbrugsejendom
• Det er ligeledes en forudsætning, at arealet er placeres i tilknytning beboelsesbygninger
• I tilknytning til er ifølge “Vejledning for Landzone . Maksimalt en afstand på ca. 20 meter
• 3 enheder ( autocamper, telte og campingvogne)
• Camping tilladt
• Supplement til landbrugsdriften
• Udlejningstilladelse undtaget fra Campingreglementet.
• Der skal ikke meddeles udlejningstilladelse.
• Ingen begrænsning i opholdets længde.