Mail til miljøminister Karen Ellemand

Læserbreve i aviser og på Internettet
Besvar
de.2livsnydere.
Indlæg: 11
Tilmeldt: 2010-12-8 11:45

Mail til miljøminister Karen Ellemand

Indlæg af de.2livsnydere. » 2011-01-3 10:38

Efter at have læst en artikel i Ekstra Bladet 3 sep 2010 vedr: udvidet overnatnings muligheder i skovene,
sendte jeg en mail til miljøminister Karen Ellemand og til Skov og natur styrelsen.

Hej

Som ejer af en autocamper undre det mig at man udvider mulighederne for at overnatte i skoven i telt.
Hvad med at fjerne nogle af de camping forbudt skilte som er opsat på p pladserne i skovene, så
vi havde mulighed for at overnatte i naturen. Man kunne evt. udvide med ekstra pladser.
Vi som ejer en autocamper passer da på naturen lige som telt folket, forskellen er bare vi har selv
vores toilet med og efterlader derfor ingen papir i naturen.


Venlig hilsen

Jørn Mogensen

Jeg modtog følgende svar.

J.nr.
SNS-401-00006, jfr.
001-02463 og SNS-4521-00004
Til Jørn Mogensen
Miljøminister Karen Ellemann har bedt Skov- og Naturstyrelsen takke for din mail af 7. september 2010 om "Overnatning i naturen". Denne mail er også et svar på din mail samme dag til Skov- og Naturstyrelsen om samme spørgsmål.
En autocamper betragtes som et køretøj i færdselslovgivningens forstand, og skal derfor overholde de regler, herunder evt. restriktioner, som færdselsmyndighederne måtte indføre.
Derfor kan autocamperen jo altid bruges til overnatte i på en campingplads, ligesom det er tilladt at sætte sig til at hvile bag rattet et sted, hvor man i øvrigt må parkere.
Hovedlinien i lovgivningen er nemlig, at - indenfor de overordnede retningslinier i anden lovgivning - er det vejmyndighederne, som bestemmer brugen/færdselen på vejene, incl. p-pladser der indgår i de offentlige veje, og i naturen er det grundejeren, som bestemmer, hvem han vil give tilladelse til at køre og overnatte på sin ejendom.
Den lovgivningsmæssige baggrund er, at man ikke må overnatte på andres jord, med mindre grundejeren har givet sit samtykke. Færdsels- og vejlovgivningen betyder, at man må stoppe op på vejene, hvor det i lovgivningen er gjort tilladt; vejmyndighederne kan dog indskrænke dette gennem forbud mod parkering på veje/grundstykker, der udgør en del af vejene, fx p-pladser. Naturbeskyttelseslovgivningen betyder, at det kun er tilladt at færdes til fods, på cykel mv. på nærmere vilkår på anden mands natur; overnatning i naturen er kun umiddelbart tilladt, hvis det sker uden telt, bil mv. i offentligt ejede skove. Campingbestemmelserne betyder, at enhver aktivitet, der får karakter af camping, skal ske på særlige pladser af hensyn til erhvervet og natur- og landskabsmæssige interesser.
God tur!
Med venlig hilsen
Lars Bendix Poulsen
Skov- og Naturstyrelsen, Natur & Formidling
Haraldsgade 53, 2100 Ø
Tlf. 72 54 20 00, direkte 72 54 23 11.
http://www.skovognatur.dk

Bemærk at der står at det er tilladt at tage et hvil bag rattet vil det sige at man ikke må tage et hvil i sin seng eller hvad.
Det er åbenbart forskellige meninger om hvordan man skal tolke loven.
Det er da godt at der er nogle komunner som kan se en indtægt i autocamper turister.

Jørn

Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Re: Mail til miljøminister Karen Ellemand

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-01-4 09:20

På grundlaget af svaret fra Skov- og Naturstyrelsen er min konklusion.

En campingplads i lovens bogstav er:

• at overnatte på andres jord, hvor grundejeren har givet sit samtykke

• det er grundejeren, som bestemmer, hvem han vil give tilladelse til at køre og overnatte på sin ejendom.

For at oprette en campingplads skal, den være godkend af den kommune, hvor pladsen ligger.

Drift og administration af pladsen skal ske efter Campingloven og ikke efter Campingrådets regler.

Tilsyn med pladsen er kommunens ansvar og ingen andres.

Det vil sige: at Campingrådet ingen opgave har efter loven, men blot er et service organ for campingpladsejerne.

Nogle campingpladsejere og Campingrådet forsøger, at afpresse den kommune de er hjemhørende i og hvor tilladelsen til campingpladsdrift er givet, at kommunen skal skabe forhindringer og forbud for ophold andre steder end på campingpladserne. Det er der desværre flere eksempler på at det er sket, på opfordring fra campingpladsejerne, Campingrådet og lokale borgere og det er bestemt IKKE en forpligtelse kommunen har eller bør følge. Det skader turismen det pågældende sted meget.

Besvar