Side 1 af 1

Rimeligere P-regler for bilister med større køretøjer.

: 2010-12-6 10:15
af Bjørn Hillerød
Det er direkte tåbeligt, at Campingrådet og det kommunale selvstyre, næsten aldrig ser tingende ud fra turister/campisternes behov og ikke forstår, at se tingende i en lidt større sammenhæng og at det gavner de foretningsdrivene/butikker og campingpladsejerne mere end det skader dem med rimeligere P-regler for bilister med større køretøjer.

Kommer der flere turister til på grund at det er nemmere at færdes som turist/campist rund i Danmark vil der også være større tilstrømning til de foretningsdrivene/butikker og campingpladserne (synergieffekt) .

Det er lidt noget ’ævle bævle’ sådan at tage nat-timerne ud af døgnet med hensyn til autocampere. Problemerne er ikke løst for behovet for egnede P-pladser for autocampere i dagtimerne, hvis autocamperne skal køre ind på campingpladserne om natten.

Tror Campingrådet og det kommunale selvstyre virkelig på, af behovet for bedre og lovlig parkering i dagtimerne så forsvinder og er løst?

Det kommunale selvstyre er ikke altid af det gode. Nogle politikere i kommunerne følger deres vælgere ønsker på en helt urimelig måde uden hensyntagen til besøgende/turisternes.

Det ses helt tydeligt nogle gange, at besøgende/turisterne interesser er helt ligegyldige i politikernes optik.

Det, at dele adgang til områder og seværdige udsigter med andre, er ikke noget som alle kommuner og borgere mener, er naturlig, i deres iver for at hindre andres adgang sker det ofte, at de også begrænser dem selv og de nærmeste naboer til at færdes frit i området og uden omkostninger af nogen art.

Der er brug for håndhævelse af nuværende statslige love/regler over for kommunerne. Det sker for nuværende aldrig

I andre lande er der som hovedregel henvisning til centrum i alle byer og parkeringspladser for turister og skiltning om, at du er velkommen i byen samt udsmykning med blomster med mere, alt det er sparet væk her i Danmark.

Vi fortæller ikke vores turister, at det glæder os, at få besøg af dem.