Private skilte

Besvar
Jac
Indlæg: 955
Tilmeldt: 2010-11-24 11:37
Geografisk sted: Viborg

Private skilte

Indlæg af Jac » 2012-04-9 16:49

4.4 Private skilte
Private skilte
For at beskytte landskabet er det i Naturbeskyttelsesloven bl.a. fastslået, at der
ikke må opsættes skilte i åbent land. Der er dog undtagelser fra denne regel.
Undtagelserne omfatter fx, at erhvervsvirksomheder (fx gårdsalg eller værelsesudlejning)
kan opstille mindre oplysningsskilte (private skilte) i det åbne
land.
Skiltet kan placeres ved indkørslen til ejendommen. Hvis ejendommen ligger
ud til en lukket, privat fællesvej, kan skiltet opsættes ved denne vejs udmunding
i offentlig vej. Skiltet må dog ikke placeres i vejareal.
Private skilte skal anbringes på egen grund - i overensstemmelse med de gældende
regler for skiltning i åbent land:
• skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25m2, og skiltets overkant
må ikke være mere end 1 m over terræn
• skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn (og evt. logo),
adresse, art og produktion
• skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve (ikke gul) med tekst i afdæmpede
farver. Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede
farver
• skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt
• der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter,
genstande, flag eller lignende
• skiltet skal fjernes, når det ikke længere er relevant
Skiltet kan forlanges flyttet hvis det skæmmer, står på vejareal eller generer
trafikken.


http://www.aabenraa.dk/files/Aabenraa/F ... %20_2_.pdf

Besvar