Autocamper uønsket i Thisted kommune

Besvar
Jac
Indlæg: 951
Tilmeldt: 2010-11-24 11:37
Geografisk sted: Viborg

Autocamper uønsket i Thisted kommune

Indlæg af Jac » 2012-04-9 16:13

Thisted kommune forventet en udgift for kommunen på ca. kr. 31.500
for at jage autocamper ud af kommunen.


Autocamper uønsket i Thisted kommune

Forvaltninge har den 22. marts 2012 afholdt møde med deltagelse af representanter fra campingpladserne i Thisted kommune, Naturstyrelsen, og Campingrådet, som er en paraplyorganisation mellem ejer- og brugerorganisationer m.m.), samt Thisted Turistchef, hvor forvaltningen, sammen med Naturstyrelsen fremlagde et oplæg til regulering af autocampere m.m. i Thisted Kommune:

Formål med tiltagene:

Sikre alle gæster og naturbrugere i Thy en god oplevelse ved besøg i natur- og havneområder, uden unødige æstetiske gener af natteparkerede campingvogne og autocampere m.m.

Sikre overblik i naturområder for evakuering i forbindelse med naturbrande.

Mindske mængden af affald i naturen

Imødegå problemer med, og opfylde behov fra en stadig stigende tilgang af autocamper.

Fremkommelighed for alle.


FORSLAG:

På mødet blev der opnået enighed om at forvaltningen forerslår nedenstående til politisk behandling.

• På strækningen langs med kysten fra Buldbjerg til færgelejet på Agger Tange, etablerer Naturstyrelsen begrænsning for overnatning på udvalgte pladser, der ikke allerede er dækket ind.

• På rastepladser i umiddelbar tilknytning til Kystvejen og Aggervej etablerer kommunen 4 timers parkering.

• På kommunens parkeringspladser ved Vesterhavskiosken i Agger by, Vestervig Kirke, udsigten ved pynten i Hanstholm og kommunens havne (Thisted og Agger) etableres der parkeringsforbud for autocampere o.l. i tiden 22.00 – 07.00.

• Efter indgået aftale med Hanstholm Havn reguleres autocamperne på havnens område v/Roshage og deres p. plads v/”Batteri 2” med indkørsel fra Kystvejen. Skiltningen finansieres af havnen.

• Kontrollen varetages af kommunen v/ P. Nord i lighed med tidliger.

• Overnatningsstederne opforderes til at etabler flere pladser, der opfylder autocampernes behov i form af stellpladser og quickstoppladser o.l.

RETSGRUNDLAG

Vejloven og færdselsloven.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forventet udgift for kommunen ca. kr. 31.500

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,at ovenstående forslag godkendes, at forvaltningen efter forhandling med politiet etablere den nødvendige skiltning, at kommunen, udover kontrollen på egne pladser, varetager kontrollen på Naturstyrelsen og Hanstholm Havns pladser v/Parkering Nord, i lighed med tidligere praksis, at
finansiering af skiltningen på kommunes pladser afholdes over driftskontoen for færdselstavler

Bilag til punkt nr. 503:

Regulering af autocampere og campingvogne.

ref. mødenotat af 22. marts 2012 m/Campingrådet, campingpladserne i Thisted kommune, Skov- og Naturstyrelsen og Turistkontoret Thisted.

Bilag 2 - AC - capppl. mangler omtale på egne hjemmesider..pdf

Bilag -Thisted Kommune.pdf

Brev til Thisted Kommune - Teknisk Udvalg og forvaltning.pdf


http://www.thisted.dk/Politik/Politiske ... PKT1204547

Besvar