Ansøgning om autocamperpladser på Strib Bådehavn

Besvar
Jac
Indlæg: 955
Tilmeldt: 2010-11-24 11:37
Geografisk sted: Viborg

Ansøgning om autocamperpladser på Strib Bådehavn

Indlæg af Jac » 2012-04-9 15:54

Ansøgning om autocamperpladser på Strib BådehavnSagsnr.: 2012-001265

Sagsbehandler: Kirsten Bruun PlougmandPræsentation:

Strib Bådehavn har ansøgt om tilladelse til etablering af 7 autocamperpladser på eksisterende vinteropbevaringsareal.


Forvaltningen foreslår:

•At Teknisk Udvalg tager stilling til om der skal meddeles tilladelse til de ansøgte autocamperpladser ved Strib Bådehavn.


Sagsbeskrivelse:

Strib Bådehavn har søgt om tilladelse til etablering af 7 autocamperpladser på et areal der om vinteren anvendes til bådoplag. Der ønskes etableret vand og elforsyning til pladserne mens servicefaciliteter som toilet, bad og affaldssystemer der i dag serviceret lystsejlerne også kan benyttes af autocampere. Den daglige drift herunder opkrævning af betaling er tænkt varetaget af havnefogeden eller dennes hjælper.

I ansøgningen fremhæves det, at autocampere i mange år og i stigende grad camperer rundt i Strib-området uden mulighed for benyttelse af servicefaciliteter.

Området hvor pladserne ønskes etableret ligger inden for kommuneplanens rammeområde B.02.01 Boligområde og rammeområde R.02.02 Strandareal ved Strandvejen. Området er ikke omfattet af en lokalplan. En mindre del af området ligger i byzone, men hovedparten ligger i landzone. Det ansøgte kræver derfor dels en tilladelse i henhold planlovens § 35 stk. 1 (landzonetilladelse) og dels en udlejningstilladelse i henhold til campingreglementet.

I henhold til campingreglementet er der åbnet op for, at man kan etablere pladser med mindre end de normalt foreskrevne 100 enheder, hvis pladsen ønskes drevet sammen med f.eks vandrehjem eller lystbådehavn og hvor eksisterende faciliteter kan udnyttes.

Såfremt udvalget ønsker at meddele tilladelse til de ansøgte autocamperpladser, skal sagen sendes i nabohøring i henhold til planlovens § 35 stk. 4. Desuden har campingejerne i kommunen udtrykt ønske om at blive hørt forud for at der meddeles tilladelse til autocamperpladser.


Økonomi:

Ingen.


Forvaltningens bemærkninger:

I forlængelse af at Teknisk Udvalg på mødet den 11. januar 2012 meddelte tilladelse til etablering af 6 autocamperpladser på Middelfart Marina, har der været afholdt møde med campingrådet og 5 af kommunens ialt 8 alm. campingpladser. Campingpladsejerne var af den opfattelse, at autocampisterne burde henvises til de eksisterende campingpladser i kommunen og at det var konkurrenceforvridning når kommunen etablerede autocamperpladser på kommunale arealer. De var dog enige i den betragtning, at lovgivningsmæssigt er der givet mulighed for at etablere mindre pladser.

Campingrådet har oplyst, at Rådet har iværksat en række tiltag på deres pladser for i større grad, at imødekomme autocampisternes behov og forventninger. Rådet har således pålagt alle 2 - 5 stjernede pladser, at etablere minimum 2 pladser til autocampere på parkeringsarealet i tilknytning til campingpladsen . Kravet skal være opfyldt i 2012 og skal imødekomme ønsket om adgang 24 timer i døgnet. Derudover påpeger rådet, at campingpladserne også kan etablere en decideret autocamperplads i tilknytning til pladsen eller eventuelt en særskilt plads, der i højere grad lever op til ønsket om bynære pladser.

Kommunen har ikke været i dialog med autocamperrådet, men i mail udsendt til alle landets kommuner har de, tilkendegivet, at de ikke mener at campingrådets initiativ kan tilgodese autocampisternes behov. Autocampisterne efterspørger helårsåbne pladser især bynære pladser og havnearealer er efterspurgte steder blandt danske og udenlandske turister.

Ansøgningen om udnyttelse af de eksisterende faciliteter på havnen i Strib er i overensstemmelse med mulighederne i campingreglementet. Arealet ligger dog meget åbent og på trods af bøgepuren ud mod Strandvejen og trærækken umiddelbart foran det ønskede areal, er der ikke megen afskærmning mellem boligområdet på den anden side af Strandvejen og en evt. autocamperplads.Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.


Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Besvar