Ansøgning om etablering af 6 autocamperpladser på Middelfart

Besvar
Jac
Indlæg: 955
Tilmeldt: 2010-11-24 11:37
Geografisk sted: Viborg

Ansøgning om etablering af 6 autocamperpladser på Middelfart

Indlæg af Jac » 2012-04-9 15:53

Ansøgning om etablering af 6 autocamperpladser på Middelfart Marina

Sagsnr.: 2011-008174

Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand


Præsentation:

Middelfart Lystbådehavne ønsker, at etablere 6 nye pladser for autocampere på Middelfart Marina. Det ansøgte kræver tilladelse i henhold til campingreglementet.


Forvaltningen foreslår:

•At der meddeles tilladelse i henhold til campingreglementet til etablering af 6 nye autocamperpladser på Middelfart Marina, så det samlede antal pladser bliver 13. Det er et vilkår, at pladserne kun udlejes til kortidscampering dvs campering af højest 4 ugers varighed.


Sagsbeskrivelse:

Middelfart Lystbådehavne ønsker, at etablere yderligere 6 pladser til autocampere på Middelfart Marina. Der blev i 2003 etableret 7 autocamperpladser på marinaen. På disse pladser har der i 2011 været 861 overnatninger og på visse dage er der fuld belægning, og ifølge Havnefogeden må mange autocampere afvises på disse dage.

Arealet, der ønskes inddraget, anvendes i dag til bådoplagring i vinterperioden. Denne funktion ønskes bibeholdt, selvom arealet laves om til autocampere. Arealet vil således i perioden 1. juni til 31. oktober blive anvendt til autocamper formål, mens det i vinterperioden vil blive anvendt til bådoplagring.

Pladserne ønskes etableret lige syd for cykelstien mellem marinaen og Ø-kvarteret og er beliggende lige under 400 kV højspændingsledningerne. Energinet.dk har ikke bemærkninger til, at pladserne indrettes og det vurderes, at forsigtighedsprincippet ikke behøver at blive taget i anvendelse, da der alene er tale om kortvarige ophold på pladserne.

I henhold til campingreglementet er der åbnet op for, at man kan etablere pladser med mindre end de normalt foreskrevne 100 enheder, hvis pladsen ønskes drevet sammen med f.eks vandrehjem eller lystbådehavn og hvor eksisterende faciliteter kan udnyttes.Økonomi:

Etableringen af autocamperpladserne koster 115.000,00 kr., som afholdes over Middelfart Lystbådehavnes driftsbudget. Der forventes en tilbagebetalingstid på 2 år ved en belægning på 80 overnatninger pr. sæson.


Forvaltningens bemærkninger:

Baggrunden for etablering af de første pladser på marinaen var, at der ofte var autocampere der overnattede på marinaen eller ved andre pladser ved skov og kyst og man ønskede at skabe ordnede forhold for dem. Afgørelsen blev påklaget af campingrådet, der mente at løsningen på problemet burde være opsætning af forbudsskilte samt henvisning til kommunens eksisterende campingpladser. Klagen blev imidlertid afvist af Naturklagenævnet, da campingrådet ikke var klageberettiget.

Udviklingen i antallet af autocampere er stigende og i mange tilfælde ønsker autocampergæsterne en billigere og enklere overnatningsform end hvad de traditionelle campingpladser tilbyder. Campingrådet har oplyst kommunerne om, at Rådet har iværksat en række tiltag på deres pladser for i større grad, at imødekomme autocampisternes behov og forventninger. Rådet har således pålagt alle 2 - 5 stjernede pladser, at etablere minimum 2 pladser til autocampere på parkeringsarealet i tilknytning til campingpladsen . Kravet skal være opfyldt i 2012 og skal imødekomme ønsket om adgang 24 timer i døgnet. Derudover påpeger rådet, at campingpladserne også kan etablere en decideret autocamperplads i tilknytning til pladsen eller eventuelt en særskilt plads, der i højere grad lever op til ønsket om bynærepladser.

Autocamperrådet har, i mail udsendt til alle landets kommuner, tilkendegivet, at de ikke mener at campingrådets initiativ kan tilgodese autocampisternes behov. Autocampisterne efterspørger helårsåbne pladser især bynære pladser og havnearealer er efterspurgte steder blandt danske og udenlandske turister.

Udnyttelsen af de eksisterende facilteter på Middelfart Marina er i overensstemmelse med de muligheder, der er åbnet op for i campingreglementet og serviceniveauet og den bynære beliggenheden er fint i tråd med autocampisternes ønsker. Selvom antallet af autocamperpladser næsten fordobles er der dog fortsat tale om en meget lille plads. Pladsen kan i højere grad ses som et begrænset supplement til de eksisterende campingpladser i kommunen, end som en konkurrent, specielt når placeringen også tages med i betragtningen.


Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.


Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Bilag:
2011-008174-9

Kortbilag


Referat for Teknisk Udvalg møde den 11. januar 2012

Besvar