Pas på,forførende manipulation fra Campingrådet

Besvar
Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Pas på,forførende manipulation fra Campingrådet

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2010-12-6 13:27

Pas på, at du ikke bliver fanget og snydt af den forførende manipulation fra Campingrådet.

Almindelige borgere/turister/campister der ikke har nogen viden om regler, har fået en opfattelse på grund af Campingrådets demagogi, at ulovlig overnatning er = alt overnatning, som for øvrigt også er uønsket er ulovligt. udenfor ’godkendte campingpladser’.

Skrevet på en anden måde:
Ulovlig overnatning = når overnatninger ikke finder sted på: (lovlige) 'godkendte' Danske Campingpladser = campingpladsejerne.

Der også findes begrebet ’lovlig godkendte overnatninger’, som kan finder sted udenfor ’Danske Campingpladser’.

Campingrådet er ikke en lovbestemt eller offentlig instans der har en opgave med ’godkendelser’ af campingpladser for samfundet.

Campingrådet er og bliver en privat forening, der kun varetager campingpladsejernes interesser og som kun ’godkender’ campingpladser efter private og interne regler, som ikke på nogen måde, er lovbestemt i Danmark.

På trods af Campingrådets vedtægter og formål er der ved gennemsyn af alt materiale fra Campingrådet i de seneste 10 år, har Campingrådet kun varetaget sager/emner for campingpladsejerne.
Ingen sager/emner viser, at Campingrådet på noget tidspunkt, har varetaget campisterne interesser, eller været talsmand for campisterne.

Ved overnatning pas på. Er der skiltning med tidsbegrænsning, anvisninger og lignende skal det selvfølgelig respekteres - også hvis der i kommunen er særlige generelle tidsbegrænsninger for parkering.

Nogle turister/campister har været ude for selvbestaltede "sheriffer", med egen lov, som ville markere at autocampere kun måtte holde på en campingplads.

Sådanne oplevelser kunne alle, med autocampere, være foruden.

Vidste du ..........
- at det ikke er forbudt at holde pause, spise, raste, overnatte og lign. på en offentlig parkeringsplads - jævnfør vejloven (§ 102 stk.1 nr.1).

Spørgsmålet om det er parkering eller andet afhænger ikke af hvad der sker inde i køretøjet, men udenfor i tilknytning til køretøjet.

Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Re: Pas på,forførende manipulation fra Campingrådet

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-01-18 09:45

Info: Skrevet på campingferie 18 01 11

Pas på, forførende manipulation fra DCU = Campingrådet = campingpladsejere

Pas på, at du ikke bliver fanget og snydt af den forførende manipulation:

På DCU´s ny hjemmeside kan man læse’ ordensregler for Danske Campingpladser’ samt ’lejebetingelser for standpladser’

Der er udarbejdet ordensregler for Danske Campingpladser = Campingrådet.
Hvem der har udarbejdet disse ordensregler eller ’lejebetingelser for standpladser’ fremgår ikke af teksten.

Almindelige borgere/turister/campister der ikke har nogen viden om regler og love, kan kun få en opfattelse på grund af DCU = Campingrådets demagogi, at der er et lovgrundlag for ordensreglerne på danske campingpladser, hvad der på ingen måde er rigtigt. Der er undladt at skrive:

’DE GODKENDTE’ campingpladser i Danmark som er en privat forening/sammenslutning af grundejeren = campingpladsejere = Campingrådet, som beskriver særlige regler om hvordan og hvem der må køre og overnatte på ejendommen/campingpladsen og hvordan ’lejebetingelser for standpladser’ skal opfyldes.

Ordensregler for Danske Campingpladser og hvordan ’lejebetingelser for standpladser’ skal opfyldes er IKKE blevet udarbejdet i samarbejde med campisterne og med et ’nik’ fra forbrugerrådet, men er nedskrevet ensidigt og som det passer sig bedst for DCU = Campingrådet = campingpladsejerne. (et tag selv bord)

En campingplads i lovens bogstav er:

Et sted, hvor der kan overnatte på andres jord, hvor grundejeren har givet sit samtykke og som er godkendt som campingplads af den stedlige kommune.

Drift og administration af pladsen skal ske efter Campingloven og ikke efter Campingrådets regler.

Tilsyn med pladsen er kommunens ansvar og ingen andres.

Det vil sige: at Campingrådet ingen opgave har efter loven, men blot er et service organ for campingpladsejerne og DCU tilgodeser IKKE campisternes behov for regler, der beskytter dem mod dårlige forhold eller urimelig behandling af Campingrådet/campingpladsejerene

Nogle campingpladsejere og Campingrådet forsøger, at afpresse den kommune de er hjemhørende i og hvor tilladelsen til campingpladsdrift er givet, at kommunen skal skabe forhindringer og forbud for ophold andre steder end på campingpladserne. Det er der desværre flere eksempler på at det er sket, på opfordring fra campingpladsejerne, Campingrådet og lokale borgere og det er bestemt IKKE en forpligtelse kommunen har eller bør følge. Det skader turismen det pågældende sted meget.

Der findes begrebet ’lovlig godkendte overnatninger’, som kan finder sted udenfor (godkendte)’Danske Campingpladser’.

Campingrådet er ikke en lovbestemt eller offentlig instans der har en opgave med ’godkendelser’ af campingpladser for samfundet.

Campingrådet er og bliver en privat forening, der kun varetager campingpladsejernes interesser og som kun ’godkender’ campingpladser efter private og interne regler, som ikke på nogen måde, er lovbestemt i Danmark.

På trods af Campingrådets vedtægter og formål er der ved gennemsyn af alt materiale fra Campingrådet i de seneste 10 år, har Campingrådet kun varetaget sager/emner for campingpladsejerne.
Ingen sager/emner viser, at Campingrådet på noget tidspunkt, har varetaget campisterne interesser, eller været talsmand for campisterne.

Besvar