Skal de kommunale forvaltninger styre turismen

Læserbreve i aviser og på Internettet
Besvar
Jac
Indlæg: 953
Tilmeldt: 2010-11-24 11:37
Geografisk sted: Viborg

Skal de kommunale forvaltninger styre turismen

Indlæg af Jac » 2011-04-8 10:53

Skal de kommunale forvaltninger styre turismen med forbudsskilte?
Det er ikke godt for Danmark.


Hvorfor er der så stor modstand mod autocamper turismen i Danmark
fra de kommunale forvaltninger?

Hvorfor mener kommunale forvaltninger, at de skal beskytte campingpladsejere
ved at forbyde parkeringspladser til autocampere,
hvor der ellers er god plads til dem?

Er det i det hele taget noget, som en kommunale forvaltning skal
og har lov til at styre - ved at forbyde parkering med det formål
at forsøge at tvinge autocamper turister ind til en bestemt privat
forretningsmand?

Hvorfor giver de folkevalgt den kommunale forvaltning lov til det?

Er det uvidenhed hos de folkevalgte, som ikke ved, hvad det betyder af tabt indtægt til alle andre forretningsdrivende i byen?


Ved de folkevalgte ikke nok om autocamper turismen, ved de ikke
at de ikke kan tvinge autocamper turister ind i ”forretninger”, som
autocamper turister ikke vil ind i.

Mener de folkevalgte at autocamper turismen er det samme
som camping turister?

Her er en artikel om campingvogne, som er forsynet med fortelt med havemøblement, køleskab,
kaffemaskine, køkkenudstyr, gasapparater til madlavning og gasvarme.

En del vogne har tilslutning til rindende vand og nogle har mulighed for antennetilslutning til TV.
En sådan vogn bliver stillet op på en campingplads og bliver der i dage, uger, måneder
og nogle gange i årevis.

Det hører med til det at campere på en campingplads med en campingvogn.

Ferie i en autocamper er noget helt andet, ingen opstilling af fortelt og fast inventar i forteltet,
ingen faste klokkeslæt, ingen rejseruter, der skal følges, eller påtvungne samværsformer.
Man kan sove, spise eller tage bad, om det er midt i en storby, på en havnekaj,
ved stranden eller langt ude i naturen.

Det er tilladt at parkere og sove i en autocamper overalt på offentlige pladser,
hvor der ikke er forbudsskilte.

Jeg synes det er en yderst besynderlig adfærd, som strider imod al sund fornuft - alle de hindringer som nogle folkevalgte udøver imod en ellers lovende turist indtægt til Danmark.

Her et godt eksempel fra en kommune, der behandler en sag
om parkeringsplads til autocamper.

Nu har kommunens forvaltning kigget på sagerne, og de vurderer,
at der allerhøjst kan blive tale om tre pladser på xxxxxxx, hvis
Teknik- og Miljø-udvalget godkender det på mandag.

Kommunens argument er, at det er konkurrenceforvridende, vurderer de efter at have
været i dialog med campingpladsejere.

HVOR FOR GØR DE DET?
Har de lov til det?

Keld A
Indlæg: 7
Tilmeldt: 2011-03-13 20:40

Re: Skal de kommunale forvaltninger styre turismen

Indlæg af Keld A » 2011-04-8 12:39

Ved ikke om de har lov, men syntes det er helt fint.
Jeg syntes hvis skal du have lov i din autocamper så skal jeg også have lov til det i min campingvogn.
Ved godt mange mener at fordi man har betalt en høj registreringsafgift så skal i have lov, jeg har også betalt mange penge for min bil og campingvogn, så jeg skal vel også have samme retigheder som du ønsker dig.
Syntes også det kunne være lækkert at tage mig en overnatning på forskellige turistmål i danmark uden at skulle ind på en dyr campingplads. Men så længe campingfolket i telt og cv og ac ikke er enige om noget så syntes jeg det er fint der bliver forbud og man støtter op om campingpladserne

Jac
Indlæg: 953
Tilmeldt: 2010-11-24 11:37
Geografisk sted: Viborg

Re: Skal de kommunale forvaltninger styre turismen

Indlæg af Jac » 2011-04-8 12:43

Svar til Keld A

De synspunkter kender jeg godt, men det er ikke dem jeg ønsker at debattere i denne tråd

Det jeg vil debattere i denne tråd er, om de kommunale forvaltninger skal kunne styre turismen med forbudsskilte?

Hvis f.eks. en lille købmand ligger på en vej før et stort supermarked - skal forvaltningen så
kunne opsætte et skilt, der forbyder indkørsel til købmanden, og dermed forsøge at tvinge
kunderne hen til supermarkedet – med det påskud, at det er konkurrenceforvridende, at
købmanden ligger før supermarkedet, og dermed har en bedre placering?

Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Re: Skal de kommunale forvaltninger styre turismen

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-04-11 08:45

Det er urimeligt, når kommunerne prøver at skaffe penge via P-afgifter som på ingen måde er en færdselsmæssig foranstaltning på grund af for stor tilstrømning og for at begrænse færdsel eller parkering. Det er en skjult skat og intet har at gøre med færdselshensyn

Kommuner, er penge og tidsrøvere og det har ikke min forståelse, andet end de få steder, hvor tilstrømning er for stor af bilister.

Grunden til at Folketinget ikke rigtig griber ind over for kommunernes korstog mod bilister og lovgiver på området er nok af staten for del i kommunernes rov nærmere sagt staten får 50 % af afgiften.

Ministeren for området har flere gange udtalt, at det ikke er Regeringens politik, at kommunerne må skaffe sig indtægter på denne måde.

Opkrævning af P-afgifter på halvtomme P-pladser i nattetimerne er helt uden fornuft.

Husk lige på, at Autocamperne i forvejen bidrager via skat og afgifter med store beløb til samfundskassen.

Sagt på en anden måde: Der er betalt, det er ikke gratis at køre med autocamper.

Alene på grund kommuners og campingpladsejers jagt efter penge/skat/afgifter skal campister/turisters frihed begrænses.

Det er på tide, at kommuner og campingpladsejer muligheder for opkrævning uden nogen form for ydelser, skal begrænses ved lov!

Det, at kunne bevæge sig frit, bør være en ret for alle, selvfølgelig under et rimeligt hensyntagen til omgivelserne, det bør der altid kæmpes for!

Det er et rimeligt krag at stille, at det skal være muligt at stoppe i dagtimerne for en kortere tid i byer, ved seværdige steder som historiske mindesmærker, museer, og havne, skove, strande.

Det skal være mulighed til at gå/vandre en tur i dagtimerne på stranden eller i skoven det burde ikke give anledning til problemer, det er virkeligt tåbeligt at en lokal campingpladsejer for lov til at medvirker til et forbud med autocampere, som ofte forsætter kørslen og overnatter andre steder lang derfra.

Mange P-pladser ved f.eks. seværdige steder som historiske mindesmærker, museer, og havne, skove, strande, er næsten tomme det meste af året.

Et forbud mod parkering, på grund af for stor tilstrømning af autocampere, er helt uden fornuft eller omtanke.

Autocampernes nye ’venner’ er ejerne af de privatejede P-pladser, som kommunerne ikke kan bestemme regler for, det er f. eks hoteller, shoppingcentre, butikker og forlystelsessteder og andre attraktioner

Det billigere og nemmere at parkere her, selv om det ikke altid er gratis, eller beliggenheden er den mest spændende.

Det er faktisk rart, at finde ud af, at kommunerne, sommetider i samarbejde med lokale campingpladsejere, slet ikke har en total råderet over alle P-pladser i kommunen og at de ikke kan bestemme alt i samarbejde med det stedlige politi, som lidt for ofte sige ja til forbud om parkering i kommunen.

Kommunen må på en bedre og mere rimelig måde, end det er sket til dato, i fremtiden tilpasse sig markedsvilkår og se på, og tage hensyn til andre erhversdrivene end campingpladsejerne og om deres beslutninger skader de øvrige erhversdrivene, der lever af turisme i deres kommune.

Der er i den senere tid begyndt, at blive skabt mange alternativer på det privatejede P-pladser, som parkering ved hoteller, som modtræk mod de nye og alt for store campinghytter (hotelværelser) på campingpladserne.

Det ville være rart, at Campingrådet og nogle (ikke alle) campingpladsejere var mindre nævenyttige og have fokus på et salg til turister uden forsøg på tvang og uden at bruge nuværende ufine metoder.

Hvis autocampere ikke modtager nogen for modydelse, skal der IKKE betales andet end ’det’ en personbil skal betale for parkering.

Hvis autocampere ikke modtager nogen for modydelse, skal der IKKE betales andet end ’det’ en personbil skal betale for parkering.

Der bør kæmpes for, at udenlandske autocampere for bedre forhold i Danmark til gavn for turismen i Danmark.

Campingpladsejere, Campingrådet og Samvirkende danske Turistforeninger (forkortet SdT) (SOM I Deres VEDTÆGTER for foreningen skriver: ’At arbejde for en turistpolitik, der prioriterer lokalbefolkningens interesser højt over for myndigheder, erhverv og turister’), Ovennævnte forsøger hermed, at afpresse den kommune de er hjemhørende i og hvor tilladelsen til campingpladsdrift er givet, at kommunen skal skabe forhindringer og forbud for ophold andre steder end på campingpladserne. Det er der desværre flere eksempler på at det er sket, på opfordring fra campingpladsejerne, Campingrådet , SdT og lokale borgere og det er bestemt IKKE en forpligtelse kommunen har eller bør følge. Det skader turismen meget det pågældende sted.

Lovlig godkendte overnatninger, kan finder sted udenfor (godkendte)’Danske Campingpladser’. Der er mange lovlige steder og uden for kommunernes rækkevidde, at parkere for autocampere om natten i Danmark.

Læs her, min informationer til gavn for dem, der er mere fornuftige og som ikke overlader alt til skæbnen og heldet, når der skal parkeres.

www.trafikken.dk

Er man usikker på gældende parkeringsregler, i kommunen, hvor man er, så parker på private steder og helst med ejers accept, eller søg ud motorvejenes rastepladser eller på statsvejenes P-pladser de har et 2-cifrede vejnummer. Statsskovparkeringspladserne er heller ikke normalt omfattet af kommunens bestemmelser om parkering og er at betragte, som parkering på privat område.

En overnatning kan lovligt ske på en parkeringsplads, hvis der ikke sker en opsætning, som en campingenhed, frit fortolket efter vejledningen i campingloven, som på denne måde har beskrevet hvad camping er.

En overnatning på en parkeringsplads kaldes at raste eller et hvil/pause, mens en overnatning på en campingplads kaldes normalt at campere. Enkelt ikk?

Nå…Jeg holder også af, at komme på de billige campingpladser ind i mellem og deltage i et fællesskab med andre, men det må da være et frit valg og ikke noget alle skal tvinges til.

Jeg synes ikke det er at ’nasse’ at holde lovligt på motorvejenes rastepladser eller på statsvejenes P-pladser de har et 2-cifrede vejnummer eller på et privat område, som jo ikke specifikt er reguleret i færdselslovgivningen eller vejlovgivningen.

PS. pas på: En forretnings private P-plads er regnet for, det samme som indkørslen på en villagrund, man skal have en tilladelse til at holde her f.eks. uden for forretningens åbningstid.

Pas på denne fejlmulighed, det er sommetider svært at se, om det er en private P-plads eller om det er et færdselsareals P-plads hvor kommunen bestemmer og er vejmyndighed.

Jeg er dog ’næsten’ sikker på, at hvis P-skiltet har blå bundfarve er det her, undtaget stats-vejnettet, hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed, at kommunen bestemmer og er vejmyndighed alle andre steder har P-skiltet andre farver og er at betragte som en privat P-plads.

Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Re: Skal de kommunale forvaltninger styre turismen

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-05-1 07:01

Hurra!

Et nyt begreb ’OPSTILLING’ af campingvogn eller autocamper er fremkommet flere steder, ved skiltning og i lovtekst både i Danmark og Sverige så nu skelnes der mellem en parkering eller om det er en OPSTILLING= campering.
Vedhæftede filer
IMG_7672aa.JPG
IMG_7672aa.JPG (26.88 KiB) Vist 12612 gange

Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Re: Skal de kommunale forvaltninger styre turismen

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-05-2 09:34

Kopi fra Campingferie:

Ifølge politiet er det kun en dommer i Danmark der har ret til at tolke og dømme om der er tale om campering.

Intet sted i dansk lovgivning er der beskrevet forskellen mellem parkering eller campering. I den nye vejledning til campingloven beskrives det, at det er tilladt på bondegårde, at opstille 3 stk. campingheder.(Resten kan så nøjes med at parkere)

Det der er et problem, når campister/turister med campingvogne eller autocampere skal gøre et holdt, for at handle eller se på seværdigheder, at de så møder forbudsskilte med parkering forbudt.

Det nye, ved denne nye skiltningen er, at man godt må parkere, men ikke foretage en opstilling.

Man kan nogle gange se eller finde ulovlig skiltning, som kommune har opsat. F.eks. et campingforbudt skilt med en overstregning af et billede af en autocamper. Et sådan skilt er ikke ifølge regler for opsætning af påbudsskilte.

Disse ulovlige påbudskilte, skal selvfølgeligt ikke følges

Kopi fra CampingDanmark

Der hvor kommunen er vejmyndighed = kommunalbestyrelsen er der desværre lovlige og meget vide rammer for indførelse af P-begrænsninger i kommunen. I udlandske kommuner er det stort set på samme måde.

Viden om, hvem der er ejer af steder, hvor man ønsker at parkere, er den grundlæggende betingelse for at undgå ubehageligheder og bøder.

Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Re: Skal de kommunale forvaltninger styre turismen

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-12-14 10:14

OBS. Kopi Skrevet på campingdanmark.dk 13-12-2011 18:13:14
Hej
Der er stor forvirring hos mange i tolkningen af det nye campingreglement fra juni 2010. Det er bestemt ikke blevet mere klart efter flere interessegrupper har lagt mere eller mindre tvivlsomme tolkninger ned over det nye reglement.
Heldigvis har Naturstyrelsen lagt en vejledning om reglementet ud på http://www.retsinformation.dk og KL har også tolket reglementet ad-hoc over for kommuner, regioner og turismefremmeorganisationer.

Der kan fremhæves i hvert fald 2 konklusioner inkl. nogle varianter:

1. En autocamper u/ 35oo kg defineres som en personbil, og kan derfor døgnparkere overalt hvor der er lovligt fysisk plads, men naturligvis reguleret efter den lokale politivedtægt hvor der kan forekomme begrænsninger - disse behøver desværre ikke at være skiltet. I denne situation må en autocamper ikke "campere" - f.eks. udslå markise, udsætte møbler o.s.v.

2. En kommunalbestyrelse kan give tilladelse (udlejningstilladelse) til etablering af en Stellplads i bymæssig bebyggelse såfremt "det er hensigtsmæssigt". Denne tilladelse gælder også såfremt pladsen rummer under 100 campingenheder - jf. campingreglementet Kapitel 2 §2 stk. 2.3.

Kommunen kan også vælge at drive pladsen i kommunalt regi, f.eks. sammen med en lystbådehavn.
Eneste krav ved etablering af en sådan plads er, at pladsen opfylder alle krav til brandværn. Pladsen behøver ikke at være hegnet hvilket mange har fejltolket.
Det forudsættes at pladsen ikke kompromitterer lokalplaner, fredninger o.s.v. Er grunden udmatrikuleret kan serviceanlæg tilsluttes direkte til kloak uden sagsbehandling.
På en Stellplads der etableres efter campingreglementet, må der camperes, d.v.s. der må udsættes markise o.s.v.

Uanset om pladsen udlejes eller drives af kommunen selv, kan kommunen selv godkende pladsen (gælder i øvrigt alle campingpladser i Danmark - hvilket ofte misforstås da det ofte nævnes at kun Campingrådet kan/ skal godkende - det er altså ikke tilfældet, en del kommuner har valgt selv at godkende deres campingpladser!).

Der findes i dag i Danmark en række Stellpladser reguleret efter campingreglementet, og en lang række camper rastepladser.

VH/ Camper
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Her tilføjelser til ovenstående:

ØV øv….Der er mange problemer, når campister/turister med campingvogne eller autocampere skal gøre et holdt, for at handle eller se på seværdigheder, at de så møder forbudsskilte med parkering forbudt.

Det er et rimeligt krag at stille, at det skal være muligt at stoppe i dagtimerne for en kortere tid i byer, ved seværdige steder som historiske mindesmærker, museer, og havne, skove, strande.

Det skal være mulighed til at gå/vandre en tur i dagtimerne på stranden eller i skoven det burde ikke give anledning til problemer, det er virkeligt tåbeligt at en lokal campingpladsejer for lov til at medvirker til et forbud med autocampere, som på grund af forbuddet herefter ofte forsætter kørslen og overnatter andre steder lang derfra.

Mange P-pladser ved f.eks. seværdige steder som historiske mindesmærker, museer, og havne, skove, strande, er jo næsten tomme det meste af året.

Autocampernes nye ’venner’ er ejerne af de privatejede P-pladser, som kommunerne ikke kan bestemme regler for, det er f. eks hoteller, shoppingcentre, butikker og forlystelsessteder og andre attraktioner. Disse P-pladser er undtaget loven og derfor IKKE reguleret i nogen lov i Danmark.

Det billigere og nemmere at parkere her, selv om det ikke altid er gratis, eller beliggenheden er den mest spændende.

Det er faktisk rart, at finde ud af, at kommunerne, sommetider i samarbejde med lokale campingpladsejere, slet ikke har en total råderet over alle P-pladser i kommunen og at de ikke kan bestemme alt i samarbejde med det stedlige politi, som lidt for ofte sige ja til forbud om parkering i kommunen.

Det er ændret fra tidligere:
Det stedlige politi var før i tiden initiativtager til regulering at færdsel i kommunen med ex forbud på P-pladser o.s.v. det er nu overtaget af kommunerne. Det sker meget sjældent = næsten aldrig, at politiet går imod kommunen, da politiet skal have væsentlige indvendinger og med et udgangspunkt i loven mod kommunens påhit af nyt færdselsreguleringer og forbud.

Kommunen må på en bedre og mere rimelig måde, end det er sket til dato, i fremtiden tilpasse sig markedsvilkår og se på, og tage hensyn til andre erhvervsdrivene end campingpladsejerne og om deres beslutninger skader de øvrige erhvervsdrivene, der lever af turisme i deres kommune.

Der er i den senere tid begyndt, at blive skabt mange alternativer på det privatejede P-pladser, som parkering ved hoteller, som modtræk mod de nye og alt for store campinghytter (hotelværelser) på campingpladserne.

-------------------------------------------

Det er meget vigtigt at have viden om, hvem der er ejer af steder, hvor man ønsker at parkere, det er den grundlæggende betingelse for at undgå ubehageligheder og bøder.

Hvor det er tilladt at parkere, er det selvfølgelig også lovlig at hvile/overnatter i alle former for køretøjer på gader, veje, P-pladser i Danmark.

En overnatning på en parkeringsplads kaldes at raste eller et at holde hvil/pause, mens en overnatning på en campingplads kaldes normalt at campere.

Bemærk:
Skiltning ’camping forbudt’ på P-pladserne er en forkert og ukorrekt skiltning ifølge Vejdirektoratet, da man aldrig må campere på en P-plads. Man kan nogle gange se eller finde ulovlig skiltning, som kommune har opsat. F.eks. et campingforbudt skilt med en overstregning af et billede af en autocamper. Et sådan skilt er ikke ifølge regler for opsætning af påbudsskilte.

Disse ulovlige påbudskilte, skal selvfølgeligt ikke følges

Opsætning af en campingenhed på en P-plads med nivellering via opklodsning af autocamper det må ikke forekomme og der må udsættes markise, stole, borde o.s.v. .

En lille eftertanke og et tilbageblik til 1960 erne, hvor det var almindeligt, at en familie med en personvogn holdt picnic nær bagagerummet af bilen, med opsætning af borde og stole for nydelse af en frokost, her skete der intet ulovligt og der blev slet ikke talt om, at det var en campering der var iværksat.

Nå… Men ifølge politiet er det kun en dommer i Danmark, der har ret til at tolke og dømme om der er tale om campering. Intet sted i dansk lovgivning er der beskrevet forskellen mellem parkering eller campering.
I den nye vejledning til campingloven beskrives det, at det er tilladt på bondegårde, at opstille 3 stk. campingheder. (Resten kan jo så nøjes med at parkere)

Er man usikker på gældende parkeringsregler, i kommunen, hvor man er, så parker på private steder, dog altid med ejers accept, da det ellers kan betragtes som ulovlig indtrængen på privat grund, eller søg ud motorvejenes rastepladser eller på statsvejenes P-pladser de har et 2-cifrede vejnummer. Statsskovparkeringspladserne er heller ikke normalt omfattet af kommunens bestemmelser om parkering og er at betragte, som parkering på privat område.

Parkering inden for en tidsbegrænset periode er selvfølgelig altid tilladt, dog skal evt. forbud mod parkering af autocampere altid følges og husk så lige på, hvis og når der er opmærkede P-båse, at stregerne i de opmærkede P-båse aldrig må overskrides.
----------------------------------------------------------------
Hurra det går lidt fremad!
Et nyt begreb ’OPSTILLING’ af campingvogn eller autocamper er fremkommet flere steder, ved skiltning og i lovtekst både i Danmark og Sverige så nu skelnes der mellem en parkering eller om det er en OPSTILLING= campering.
-------------------------------------------------------------

Det er stærke kræfter vi campister/turister er oppe imod her er et eksempel:

VEDTÆGTER FOR SAMVIRKENDE DANSKE TURISTFORENINGER

Foreningens navn er »Samvirkende danske Turistforeninger«, forkortet SdT.
Til fremme af formålet skal SdT:

• Under skyldig hensyntagen til lokalsamfundets interesser fremme dansk turisme i overensstemmelse med dansk kultur og egenart, (Min mening: at presse citronen mest muligt og uden hensyn til rimelighed, ved at skaffe gode indtægter til campingpladserne i lokalsamfundet )

• arbejde for en turistpolitik, der prioriterer lokalbefolkningens interesser højt over for myndigheder, erhverv og turister, (Min mening: at være ligeglad med de besøgendes ønsker, behov, interesser og valg af køretøjer)

• medvirke til at skabe det bedst mulige grundlag for de lokale turistforeningers virke, (Min mening: at vinde hævd til, at kunne bestemme alt, uden nogen form for modspild og indblanding udefra)

• tilstræbe, at turister i Danmark behandles, som vi selv som turister ønsker at blive behandlet,(Min mening: hvis man er på gennemrejse i bil med campingvogn eller autocamper er der her en undtagelse fra denne regel)

• fremme samarbejdet med turisterhvervene, turistbrancheorganisationer, VisitDenmark, offentlige myndigheder og institutioner. (Min mening: at stå sammen med andre så det er umuligt for campister/turister/besøgende, at ændre på tingende eller at få indflydelse.

Mvh.

Bjørn Hillerød
Indlæg: 36
Tilmeldt: 2010-12-6 07:11

Re: Skal de kommunale forvaltninger styre turismen

Indlæg af Bjørn Hillerød » 2011-12-14 10:18

Her lidt at se på:
Vedhæftede filer
IMG_7672aa.JPG
IMG_7672aa.JPG (26.88 KiB) Vist 12059 gange

Besvar