Brev fra Brian Mikkelsen

Læserbreve i aviser og på Internettet
Besvar
Jac
Indlæg: 955
Tilmeldt: 2010-11-24 11:37
Geografisk sted: Viborg

Brev fra Brian Mikkelsen

Indlæg af Jac » 2010-12-28 18:28

Kære Ejnar Jacobsen

Tak for dit brev af 11. august 2010, hvor du fremfører en række syns-
punkter vedrørende forholdene for autocampisterne i Danmark. Jeg er
helt enig i, at autocamping er en moderne og attraktiv ferieform, som
nyder stigende udbredelse blandt mange danskere og udlændinge.

Jeg delerimidlertid ikke din opfattelse af, at autocamperne har dårlige
vilkår i Danmark.

Konkret er det Transportministeriet, kommunerne og politiet, der i hen-
hold til lovgivningen besidder kompetencen til at beslutte, hvor - og i
hvilket omfang - der kan autocamperes i Danmark. Miljøministeriet,

Justitsministeriet og Transportministeriet har oplyst mig, at vejlovene og
færdselsloven rummer gode muligheder'for, at autocampeme kan parkere
og tage kortvarige ophold på de mange rastepladser langs vore motorveje,
kommunale veje, hovedlandeveje og private fællesveje.


Således er det også blevet præciseret i vejledningen til det nyligt
reviderede campingreglement, at kommunerne har mulighed for at etablere
særlige parkeringsfaciliteter for autocampere.


Det er vurderingen at, flere kommuner fremover vil benytte denne mulighed
til at forbedre forholdene for autocampisterne.
Endvidere kan campingpladserne også tilbyde særlige faciliteter til autocampisteme.

Endelig vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at regeringen har
taget flere initiativer til fremme af grøn turisme, som også autocampismen i
Danmark drager fordel af. Fx kan jeg nævne regeringens satsning på større
og mere sammenhængende naturarealer, fx nationalparker, hvilket bl.a.
vil medføre mere og bedre natur, som er tilgængelig for både borgere og
turister. Regeringen har desuden besluttet, at der i regi af Handlingspla-
nen for markedsføring af Danmark i 20II og 2012 kommer særligt fokus
på at markedsføre Danmark som et grønt turismeland.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen

ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 1O-12
1216 København K

Trf. 33 92 33 50
Fax 33 1237 78
CVR-nr. 10 09 24 85
oem@oem.dk
http://WWW.Oem.dk

Besvar